Müügitingimused

Üldtingimused   

 Toote pakkuja on OÜ Miljard (edaspidi Müüja) e-poe vahendusel.

Müügitingimused kehtivad OÜ Miljard kuuluvale www.senjorita.ee e-poes (edaspidi e-pood).

Müügitingimused kehtivad Müüja ja www.senjorita.ee internetipoes ostu sooritava isiku vahel (edaspidi Ostja).

Müügitingimused reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi tekkivaid õigussuhteid.

Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.

E-poes ostu vormistamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.

Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Ostja jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused. 

Hinnad

Müüja poolt pakutavate toodete hinnad on toodud eurodes (kui ei ole märgitud teisiti).

Hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna OÜ Miljard ei ole käibemaksukohustuslane.

Toodete hinnad ei sisalda Eestisisest postikulu. Selle eest tuleb Ostjal tasuda eraldi, olenevalt tellitava kauba suurusest ja/või raskusest. Eestisisesed postikulud ja tarnetingimused on toodud punktis 4 (kauba kohaletoimetamise peatükis).

Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või teatada sellekohasest soovist taasesitamist võimaldavas vormis Müüjale.

Müüja  jätab endale õiguse hindu korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel. 

Lepingu sõlmimine

Ostja ja Müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, mil Ostja on e-poes ostu sooritanud (ostukorvi kinnitanud) ja Müüja on ostu sooritamist kinnitanud tellimuse kinnituse väljastamisega ja/või e-posti aadressile saadetud tellimuse kinnitusega/arvega.

Makseviisid

E-poes tellitud kauba eest tuleb tasuda Teie e-postile saadetud arve alusel 5 tööpäeva jooksul.

Kauba kohaletoimetamine

Eestis kohapeal (kohe olemas) oleva kauba tarneaeg võrdub Eesti sisese posti liikumise ajaga, mis on üldiselt 1-3 tööpäeva.

Müüja postitab tooteid Ostjale tööpäevadel, tellimuse saamisest 1-2 tööpäeva jooksul.

Täpsemad tingimused erinevate transporditeenuste kasutamise kohta leiad vastava teenuspakkuja kodulehelt või vajadusel küsi infot meilt: senjorita@senjorita.ee.

Kui tellisite kauba pakiautomaati (Itella SmartPost või Omniva), siis saadetakse Kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi.

Müüja ei vastuta tarneaja pikenemise eest, kui tarneaeg pikeneb transpordiettevõtte tegevuse/tegevusetuse tagajärel. Kui tarneaeg pikenes Müüja tegemata töö või otseselt Müüjaga seotud asjaoludest tingitult (nt Müüja ei postitanud kaupa Ostajale, kuigi see oli laos olemas), siis kuulub vastutus Müüjale.

Ostja vastutab kauba tellimisel esitatud andmete õigsuse eest. Müüja ega postiteenuseid pakkuv ettevõte ei vastuta kauba tarnimisel tekkinud viivituste ja arusaamatuse eest, juhul kui see on tekkinud Ostja poolt tellimisel esitatud andmete ebatäpsusest. 

Sooduskood

Sooduskood kehtib ainult meie e-poes: www.senjorita.ee;

Sooduskood tuleb sisestada ostukorvis olevasse lahtrisse “kupongi kood” ja seejärel vajutada “kasuta kupongi”;

Ühe tellimuse kohta saab kasutada vaid ühte sooduskoodi ja üks sooduskood kehtib vaid ühe tellimuse sooritamiseks;

Sooduskoodi kehtivusaeg on täpsustatud sooduskoodi väljastamisel ja kehtib alates selle väljastamisest Senjorita e-poes;

Kui unustasid tellimuse vormistamisel sooduskoodi kasutada, siis kahjuks seda enam tagantjärel manuaalselt lisada ei ole võimalik;

Tähtaja ületanud kood ei kuulu pikendamisele ega vahetata uue koodi vastu. 

Isikuandmete käitlemine

Klient annab e-poe kasutamisega nõusoleku Müüjale (isikuandmete töötlejaks on OÜ Miljard) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;

Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;

Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;

Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 

Vastutus ja vääramatu jõud

Müüja vastutab Ostja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Klient vastutab Müüja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

Pretensioonide esitamise kord ja kauba tagastamise õigus

Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba müügitingimuste mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.

Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel Kauba ostu eest tasuti.

Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale tasutud toote maksumuse. 

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust 14 päeva jooksul pärast pretensiooni kättesaamist. 

E-poest ostetud kaupadele kehtib füüsilisest isikust tarbijale 14-päevane tagastusõigus.

Tagastatav toode peab olema komplektne.

Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist esitama vastavasisulise avalduse e-posti aadressile senjorita@senjorita.ee.

Lepingust taganemisel tuleb Ostjal kaup 14 päeva jooksul Müüjale tagastada.

Müüja kohustub 14 päeva jooksul pärast avalduse kättesaamist hüvitama tagastatud kauba eest tasutud summa samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

Klient on kohustatud kandma kõik kauba tagastamisega seonduvad kulud. 

Autorikaitse

Kõik intellektuaalne vara Müüja E-poes ja sotsiaalmeedia kanalites on Müüja omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega.

Intellektuaalse omandi kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.